3. Очікувані результати навчання з курсу.

     Формування у студентів знань та умінь, що забезпечують розв’язання професійних задач, які використовуються у метрології та вимірювальних інформаційних технологіях.

     По завершені вивчення курсу студенти повинні:

знати:

  • основні  поняття динамічних вимірювань, їх законодавчу базу та нормативно-правову документацію;
  • основи теорії динамічних похибок вимірювань;
  • методи визначення динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки та оцінювання динамічних похибок вимірювань;
  • метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки;
  • основні методи та засоби вимірювань електричних, магнітних і неелектричних величин та оцінювання точності вимірювань.

вміти:

  • правильно вибирати метод визначення динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки з урахуванням заданої похибки вимірювання;
  • здійснювати статистичне оцінювання результатів моделювання динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки.
Остання зміна: середа 21 листопад 2018 11:45