1. Мета вивчення дистанційного курсу.

       Мета: набуття студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням сучасних підходів та методів оцінювання похибок динамічних вимірювань, вибору комплексу нормованих динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки (ДХ ЗВТ),  методів розрахунку, корегування та оптимізації похибок ДХ ЗВТ, методів аналізу та обробки результатів вимірювань.

Остання зміна: вівторок 7 квітень 2020 10:14