Питання до адміністраторів сайту

Стратегія інноваційного розвитку ХНАДУ до 2030року

Стратегія інноваційного розвитку ХНАДУ до 2030року

Внукова Наталія Володимирівна -
Number of replies: 0

Питання для кандидатів у Ректори ХНАДУ :

1. Як ви вважаєте, потреби якого сектору сучасної економики України  може  забезпечити освітня, наукова та дослідницька діяльність ХНАДУ? 

2. Які інструменти ви можете  запропонувати для забезпечення ефективного розвитку універсітета в сфері ііноваційної підготовки сучасних фахівців? 

3.Які, на вашу думку, ви можете запропонувати важелі для мотівації висококваліфікованого персоналу ХНАДУ з метою інтенсифікації процесу модернізації методології освітніх  програм, курсів, послуг? 

4.Які джерела фінансування ви передбачаєте залучити до процесу інтенсивного оновлення матеріальної бази ХНАДУ?