Питання до адміністраторів сайту

Удосконалення освітніх моделей

Re: Удосконалення освітніх моделей

Внукова Наталія Володимирівна -
Number of replies: 0
Це дуже важливе питання, яке можна вирішити тільки після впровадження системної структури контролю якості освітніх послуг або якості освіти в університеті та процедури проведення загального моніторінгу актуальності існуючих напрямів підготовки фахівців з урахуванням конкурентоспроможності на світовому освітньому просторі ( аналіз оновленого Класіфікатору професій, Нового перелііку перспективних професій майбутнього, Рамки кваліфікацій для Европейського простору вищої освіти, навчання протягом життя та інш.) Пропонуйте до розгляду питання в перелік денний поточного засідання Методичної ради ХНАДУ.