Проектування змісту, структурування тексту

Педагогічні принципи. Розробка змісту. Роль взаємодії.  План роботи. Загальні положення щодо тексту. Особливості структурування тексту у дистанційному курсі. Структура заняттяю. Формування розділу. Оформлення тексту. Стилі стрийняття та мислення. Мова. Стилі написання тексту. Рівні викладання тексту. Згортання та розгортання тексту. Опорні елементи у тексті. Колір у навчальному веб-дизайні. Набір палітр для веб-дизайну. Сполучення кольорів

1. Задачі модуля

image012.gif

Перш ніж почати писати, я завжди задаю 
собі три питання: що я хочу написати, 
як написати і для чого написати.

М. Горький

 

У попередньому модулі:

 • Створений список професійної діяльності спеціаліста;
 • Створений список завдань, які треба виконати для якісного виконання професійної діяльності;
 • Визначена діяльність, яку повинен засвоїти студент протягом курсу;
 • Розпланована діяльність студента по окремих складових навчального процесу;
 • Визначена мета курсу та цілі окремих тижневих занять;
 • Створена передмова до курсу;
 • Створена програма курсу;
 • Визначена системна модель навчання.

При розробці курсу належить враховувати такі моменти:

 1. Повинно бути чітке викладення задач та мети навчання, які співвідносяться з певними навчальними темами та передбачають досягнення очікуваних результатів.
 2. Викладені мета та задачі повинні бути зрозумілими студентам.
 3. Викладач і студент мають усвідомлювати важливість зазначених задач, які обов’язково повинні бути забезпечені методичною підтримкою належного рівня.
 4. Курс зазвичай складається з певних, обмежених навчальних тем, які мають містити теоретичні, практичні та контрольні завдання, а також повне методичне забезпечення, спрямоване на організацію самостійної навчальної діяльності, і заплановані заздалегідь зміст і напрями спілкування з викладачем та колегами-студентами.
 5. У визначенні мети і задач належить враховувати теоретичні та методичні положення педагогіки, педагогічної та соціальної психології та теорії пізнання.
 6. Поставлені задачі мають відповідати ідеології та методології навчання в цілому і, зокрема, особливостям самостійної навчальної діяльності у співпраці як моделі дистанційної форми навчання.

Слід зазначити, що прийняті попередньо рішення у цьому модулі будуть переглядатись та уточнюватись. Результатом нашої роботи постане готовий дистанційний курс без системи контролю. Послідовність нашої роботи матиме такий вигляд:

 1. Зміст навчання
 2. Цілі і задачі навчання
 3. Проектування змісту
 4. Пошук і підбір матеріалу
 5. Визначення провідних тем та їх логічної послідовності
 6. Структурування окремих модулів (організаційне): теорія, практика, контроль, допоміжні навчальні засоби
 7. Структурування модуля (смислове):
 • створення інформаційного простору модуля,
 • визначення провідних понять,
 • їхнє базове і альтернативне представлення,
 • визначення взаємозв’язків,
 • системна організація модуля – схема
 1. Організація підсистеми навчальних засобів (презентація модуля, обговорення та обміркування, пошук оптимальних підходів, відкриті питання, питання до самоконтролю, приклади практичних завдань, тести, теми дискусій, приклади складення листів різного призначення для електронного листування тощо)
 2. Організація пізнавального простору (творча спрямованість питань, історичні довідки, цікаві приклади, цитати, метафори, цікаві пропозиції, персональне відношення студентів до змісту і запропонованих засобів навчання – створення особистої системи питань пізнавально-аналітичного характеру, гаправлених один до одного, та ін..).
 
© НТУ "ХПІ", ПЛДН