Приклади біоіндикації на популяційно-видовому рівні