Рекомендована література

Джерела, якими студенти можуть користуватися при підготовці до курсу

Натисніть посилання Література.pdf для перегляду файлу.