Програма курсу

Тиждень 1.  Зв’язок хімії з математикою і фізикою.Одиниці потрібні всім!

  Мета:  Ви встановлюєте: взаємозв'язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, об’ємом, молярним об’ємом, кількістю речовини);вмієте проводити розрахунки з одиницями СІ та внесистемними одиницями;

обчислюєте: число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі; молярну масу, масу і кількість речовини; об’єм даної маси або кількості речовини газу за нормальних умов; відносну густину газу за іншим газом, застосовуєте закон Меделєєва- Клапейрона, Гей - Люссака для розв’язку ускладнених задач, самостійно складаєте задачі з теми:"Кількість речовини. Газові закони"

  Тиждень 2. Атмосфера на планетах. Яка вона? Сплави в нашому житті. Який іх склад?

Мета:  Ви визначаєте кількісний складу сплавів або газів за допомогою розрахунків за хімічними рівняннями, самостійно складаєте задачі  про склад відомих дорогоцінних каменів.

  Тиждень 3. Встановлення формул   мінералів. Чи існує формула  губної помади, а  «Олейни»?

Мета:  Ви встановлюєте формули  мінералів, відомих речовин за масовими частками хімічних елементів, масовим співвідношенням хімічних елементів, самостійно складаєте задачі данного типу

  Тиждень 4. Як приготувати розчин? Навіщо це? Пересолене або ні?

 Мета :   Ви обчислюєте  масову частку , мольну частку, молярну концентрацію розчиненої речовини у розчині. використовуєте правило хреста, розв’язуєте задачі на приготування розчинів із кристалогідратів та густини розчину, вмієте вирощувати кристали солей та металів та виготовляти розчини природних індикаторів.