Про курс

Данний курс сформує :

1)    предметну і ключові компетентності учня, його екологічну культуру, навички безпечного поводження з речовинами;

2)   здатність до самоосвіти;

3)    критичне ставлення до інформації хімічного характеру;

 4)   підґрунтя для подальшого навчання хімії у старшій школі.