01.04.2020 (Е-11-19,ЕА-11-19 лекція)

ТЕМА: Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання

 

 1. 1.    ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ У ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ.
 2. 2.    ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ.
 3. 3.    ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ:

 1. Назвіть основні нормативні акти, якими регулюється діяльність господарських судів.
 2. Які справи підвідомчі господарським судам?
 3. Які шляхи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання передбачені чинним законодавством?
 4. У яких випадках законодавством передбачена необхідність досудового врегулювання господарських спорів?
 5. Розкрийте порядок пред’явлення претензії.
 6. Розкрийте порядок вирішення справи у суді.
 7. Що собою являє процедура перегляду рішення суду в апеляційному порядку?
 8. Що собою являє процедура перегляду рішення суду в касаційному порядку?
 9. Який порядок перегляду судових рішень за ново виявленими обставинами?

10. Що таке третейський суд?

 

Література:

1. Конституція України // ВВР України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

3. Господарський кодекс України .- К.: Школа, 2003.-192 с.

4. Господарський   процесуальний   кодекс    України К.: Школа, 2002.-96  

  5. Васильєв С.В.: Учебное пособие. 2-е изд., перераб.- Харьков: Эспада, 2004.- 408 с.

 6. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 384 с.

7. Правові основи підприємницької діяльності / за ред. проф. Жук Л.А. – К.: ЕУФІМ, 2002.

Остання зміна: четвер 2 квітень 2020 9:41