Питання для самоконтролю

 

1)             У чому полягає сутність та значення оборотних коштів підприємства?

2)             Яким чином класифікуються оборотні кошти підприємства?

3)            У чому полягає сутність оборотних фондів підприємства?

4)            Які елементи формують склад оборотних фондів підприємства?

5)            У чому полягає сутність фондів обігу підприємства?

6)            Які елементи формують склад фондів обігу підприємства?

7)            Дайте характеристику кругообігу оборотних засобів на підприємстві.

8)            Яке призначення має нормування матеріальних ресурсів?

9)            Якими мають бути норми матеріальних витрат та за якими критеріями вони встановлюються?

10)       Охарактеризуйте основні види виробничих запасів.

11)       Як розраховуються нормативи виробничих запасів?

12)       Що таке «незавершене виробництво»? Як розраховується норматив незавершеного виробництва?

13)       Що таке «витрати майбутніх періодів»? Як розраховується норматив витрат майбутніх періодів?

14)       Що таке «готова продукція»? Як розраховується норматив готової продукції?

15)       Які методи застосовують для нормування оборотних фондів підприємства?

16)       Дайте характеристику системі матеріально-технічного забезпечення підприємства.

17)       Які показники характеризують ефективність використання оборотних коштів? Як ці показники розраховуються?

18)          Якими шляхами в сучасних умовах можливо підвищити ефективність використання оборотних коштів підприємства?

19)          У чому полягає значення економії оборотних фондів (матеріальних витрат) для підприємства?

20)          Які показники характеризують рівень використання оборотних фондів (матеріальних ресурсів) та як розраховуються ці показники в різних галузях промисловості?

21)          Які є основні джерела економії оборотних фондів (матеріальних ресурсів) на підприємстві?

22)          Охарактеризуйте склад і структуру оборотних коштів підприємства автомобільного транспорту.

23)          У чому полягає особливість кругообігу оборотних засобів на підприємствах автомобільного транспорту?

24)          Дайте характеристику методу прямого розрахунку нормативу оборотних засобів.

25)          Яким чином здійснюється нормування автомобільного палива на підприємствах автомобільного транспорту?

26)          Яким чином здійснюється нормування мастильних і інших експлуатаційних матеріалів на підприємствах автомобільного транспорту?

27)          Яким чином здійснюється нормування ремонтно-будівельних матеріалів на підприємствах автомобільного транспорту?

28)          Яким чином здійснюється нормування автомобільних шин на підприємствах автомобільного транспорту?

29)          Яким чином здійснюється нормування запасних частин на підприємствах автомобільного транспорту?

30)          Яким чином здійснюється нормування малоцінного та швидкозношуваного інвентарю та інструменту на підприємствах автомобільного транспорту?

31)          Яким чином здійснюється нормування незвершеного виробництва на підприємствах автомобільного транспорту?

Last modified: Friday, 11 October 2019, 1:33 PM