Питання для самоконтролю

 

1)   Що таке «підприємство»?

2)   Що таке «підприємство автомобільного транспорту»?

3)   Дайте характеристику ознакам підприємства.

4)   Що таке «бізнес»?

5)   Дайте характеристику умовам функціонування підприємств автомобільного транспорту в Україні.

6)   Якими нормативно-правовими актами регламентується господарська діяльність вітчизняних підприємств?

7)   Яким чином класифікуються підприємства автомобільного транспорту за характером виконуваних робіт?

8)   Яким чином класифікуються підприємства автомобільного транспорту за цільовим призначенням?

9)   Дайте характеристику ПАТ загального призначення.

10)       Дайте характеристику відомчим ПАТ.

11)       Що таке «об’єднання підприємств»?

12)       Назвіть і охарактеризуйте ознаки об’єднань підприємств.

13)       Що таке «управління»?

14)       Назвіть і охарактеризуйте загальні принципи управління підприємством.

15)       Що таке «метод управління»?

16)       Дайте характеристику економічним методам управління підприємством.

17)       Дайте характеристику соціально-психологічним методам управління підприємством.

18)       Дайте характеристику організаційним методам управління підприємством.

19)       Що таке «організаційна структура управління підприємством»?

20)       Охарактеризуйте основні вимоги до організаційної структури управління підприємством.

 

 

Last modified: Friday, 11 October 2019, 9:55 AM