Питання до екзамену

1. Психологічні підходи до вибору методики навчання
2. Біхевіорістський підхід до навчання.
3. Когнітивний підхід до навчання.
4. Конструктивізм
5. Коннективізм
6. Основні етапи педагогічного проектування
7. Аналіз і оцінка потреб
8. Потреби навчання 
9. Належно визначені цілі навчання
10. Класифікація цілей навчання
11. Переглянута таксономія Блума
12. Модель тьютора
13. Функції тьютора-керівника
14. Обов’язки тьютора
15. Особливості першого тижня дистанційних занять
16. Алгоритм роботи тьютора
17. Діяльнісний підхід до навчання
18. Роль спілкування у дистанційному навчанні
19. П’ятикрокова модель спілкування
20. Класифікація методів спілкування
21. Типи груп у дистанційному навчанні
22. Характеристики групи 
23. Види діяльності у групі
24. Керування роботою групи
25. Мотивація
26. Рефлексія
27. Чотири рівні оцінювання Кіркпатріка
Last modified: Monday, 1 June 2009, 3:44 PM