ПОЛОЖЕННЯ Про конкурс сайтів кафедр, факультетів та інших підрозділів Національного автомобільно-дорожнього університету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор

Національного автомобільно-
дорожнього університету
А.М. Туренко

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про конкурс сайтів кафедр, факультетів та інших підрозділів

Національного автомобільно-дорожнього університету

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2019

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Положення встановлює умови, порядок організації та проведення конкурсу сайтів структурних підрозділів ХНАДУ (надалі – Конкурс).

1.2  Головною метою Конкурсу є підвищення якості сайтів структурних підрозділів університету.

1.3  У Конкурсі визначаються: для кафедр та загальних підрозділів одне перше місце, два – других місць та три – третіх місць, для факультетів – перше, друге та третє місця.

1.4  Переможці конкурсу (відповідальні за створення сайту структурного підрозділу) нагороджуються почесними грамотами та премією.

1.5  Вся інформація, що стосується конкурсу, розміщується на сайті університету та дистанційних курсів

 

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

2.1 У Конкурсі беруть участь всі структурні підрозділи, які мають сторінки на офіційному сайті університету.

 

3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ

3.1. Робота повинна бути виконана за розробленим для структурних підрозділів шаблоном.

3.2. На сайті структурного підрозділу можуть бути додаткові сторінки, які не передбачені шаблоном

3.3. Мова конкурсних робіт ‑ українська.

 

4. ПОРЯДОК, УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Процедура проведення Конкурсу має відкритий характер і передбачає три етапи.

4.2. Перший етап – підготовка конкурсних робіт, визначення состава журі (склад журі – представники факультетів, ЛІТОс, фахівці з розробки сайтів затверджений наказом ректора, до 10 осіб) та визначення і оприлюднення правил оцінки сторінок структурних підрозділів.

4.3. Другий етап – розгляд конкурсних робіт співробітниками університету та заповнення анкети рейтингу сайтів структурних підрозділів, опрацювання результатів голосування та визначення рейтингу сайтів структурних підрозділів.

4.4. Третій етап – Роботи оцінюються за результатами рейтингу та у відповідності до критеріїв оцінної анкети, яка представлена у Додатку 2. визначення переможців Конкурсу. За результатами розгляду та обговорення конкурсних робіт готується наказ про переможців Конкурсу.

4.5. Переможці Конкурсу одержують дипломи та премії: 1 – перша, 2 – других, 3 – третіх.

 

Положення готували:

 

Проректор                                                         Тахтарь Г.І.

 

Науковий керівник ЛІТОс                                 Кухаренко В.М.

 

Зав. Кафедрою                                                   Черніков О.В.

Last modified: Thursday, 30 May 2019, 10:50 PM