Питання до самостійного вивчення

1.Що розуміється під фінансовою неспроможністю підприємства?

2.Назвіть види і причини банкрутства.

3.Перелічіть основні методи діагностики банкрутства.

4.Викладіть сутність методу діагностики банкрутства, заснованого на широкій системі показників.

5.Які показники використовуються для діагностики банкрутства відповідно до законодавства України про банкрутство підприємств?

6.Які зауваження ви можете зробити щодо цієї системи показників і методики їхнього розрахунку?

7.Що ви можете запропонувати для вдосконалювання методики діагностики ймовірності банкрутства?

8.У чому полягає сутність методики оцінювання неспроможності підприємств за допомогою скорингових моделей, багатомірного рейтин-гового аналізу, дискримінантного аналізу?

9.Які шляхи фінансового оздоровлення підприємства?

Остання зміна: середа 29 травень 2019 19:22