Питання до самостійного вивчення

1.Охарактеризуйте економічну сутність і види грошових потоків.

2.Викладіть значення і завдання аналізу грошових потоків.

3.Які джерела інформації використовують для аналізу грошових потоків?

4.Як визначають чистий грошовий потік від операційної діяльності і які фактори формують його величину?

5.У чому сутність непрямого методу визначення ЧГП і в чому його перевага порівняно з прямим?

6.Викладіть методику обчислення ЧГП від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:12 PM