Питання для самоконтролю

  1. Як розрахувати показники забезпеченості підприємства устаткуванням, виробничими площами?
  2. Назвіть показники й чинники ефективності використання виробничих потужностей та устаткування.
  3. Які фактори впливають на використання основних фондів?
  4. Назвіть порядок розрахунку впливу основних фондів на обсяг виробництва продукції.
  5. Поясніть методику підрахунку резервів зростання товарної продукції.
Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:50 PM