Питання для самоконтролю

  1. Як проводиться аналіз структури працівників підприємства?
  2. Як розраховуються коефіцієнти обороту з приймання, звільнення, плинності та коефіцієнт загального обороту робочих кадрів?
  3. За якими показниками аналізується використання робочого часу?
  4. Охарактеризуйте показники цілоденних, внутрішньозмінних втрат робочого часу. Назвіть непродуктивні витрати робочого часу.
  5. Дайте визначення трудомісткості продукції.
  6. Які фактори впливають на зміну трудомісткості?
  7. Дайте визначення продуктивності праці.
  8. Назвіть фактори, що впливають на продуктивність праці одного працюючого, одного робітника підприємства
Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:41 PM