Питання до самостійного вивчення

1.Яке значення і які завдання аналізу маркетингової діяльності?

2.Яке значення вивчення попиту?

3.Які фактори формують попит на продукцію?

4.Як оцінюється ступінь чутливості попиту до змін ціни на продукцію і прибутки покупців?

5.Що являє собою ризик незатребуваності продукції? Назвіть внутрішні і зовнішні причини його виникнення та управлінські рішення для його нейтралізації

6.Як виконують діагностику ризику незатребуваності продукції?

7.Як аналізують становище товарів на ринках збуту продукції?

8.Як проводять аналіз цінової політики підприємства?

9.Яка методика оцінювання конкурентоспроможності продукції?

10. Які шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:31 PM