Питання до самоконтролю теми 9

Питання до самоконтролю теми 9:

1. Дайте порівняльну характеристику засобам впливу маркетингової комунікації (комплексу стимулювання).

2. Які види реклами Ви знаєте? Охарактеризуйте види реклами.

3. Опишіть процес прийняття рішень з рекламування товару.

4. Охарактеризуйте методи розрахунку рекламного бюджету.

5. Дайте порівняльну характеристику рекламних носіїв.

6. Які Ви знаєте форми пропаганди і технології PR.

7. Пишіть процес персонального продажу.

8. Назвіть переваги і недоліки засобів стимулювання збуту.

Last modified: Tuesday, 19 March 2019, 9:45 PM