Питання до самоконтролю теми 3

Питання до самоконтролю теми 3:

1. Дайте визначення системи маркетингової інформації. Назвіть її складові.

2. Розкрийте поняття і значення маркетингових інформаційних систем; сутність, цілі, зміст і структура комплексного маркетингового дослідження.

3. Назвіть етапи процесу маркетингових досліджень.

4. Назвіть методи збору первинної інформації.

5. Охатактеризуйте комплексті маркетингові дослідження.

6. Дайте визначення поняттю "цільової маркетинг". Охарактеризуйте процес вибору цільових сегментів ринку.

7. Що таке "сегментація ринку"? Назвіть основні принципи та фактори сегментації ринку.

8. У чому полягає процес позиціонування товару на ринку?

9. Назвіть критерії сегментації споживчих ринків, ринку товарів промислового призначення та ринку транспортних послуг.

Last modified: Sunday, 25 February 2018, 4:46 PM