Питання до самоконтролю теми 2

Питання до самоконтролю теми 2:

1. Назвіть і поясніть сутність основних функцій маркетингу.

2. Назвіть і прокоментуйте основні принципи маркетингу.

3. Назвіть основні маркетингові цілі підприємства.

4. Дайте визначення "комплексу маркетингу" ("маркетинг-мікс") підприємства.

5. Охарактеризуйте складові комплексу маркетингу.

6. Які існують розширені моделі маркетинг-мікс? Охарактеризуйте їх складові.

Last modified: Sunday, 25 February 2018, 4:47 PM