Питання до самоконтролю до теми 11


1. Розкрийте зміст аграрних відносин і покажіть їх специфіку.

2. У чому полягає проблема власності на землю і як вона вирішується в Україні?

3. Які Ви знаєте види сільськогосподарських підприємств?

4. Що таке земельна рента? Які її види Ви знаєте?

5. Розкрийте суть диференціальної земельної ренти і покажіть причини її виникнення.

6. Що таке монопольна рента. Назвіть причини її виникнення.

7. Що таке ціна землі і від чого вона залежить?

8. Прокоментуйте фактори, що впливають на зростання цін на землю.

9. Що таке агропромисловий комплекс і яка його структура?

10. Чому необхідна державна підтримка сільськогосподарського виробництва?

11. Які головні напрямки державного регулювання АПК?

12. На що спрямована земельна реформа в Україні?

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:50 AM