2.3. Податковий контроль

Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення встановлено у статті 61 Податкового кодексу України. 

Податковий контроль у частині здійснення заходів, що вживаються митними органами з метою перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, є складовою частиною митного контролю.


Податковий контроль здійснюється контролюючими органами в межах їх повноважень, встановлених Кодексом. Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.
Способи здійснення податкового контролю встановлено статтею 62 Податкового кодексу. Податковий контроль здійснюється шляхом:

  • ведення обліку платників податків;
  • інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;
  • перевірок та звірок відповідно до вимог Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби – комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання органами державної податкової служби покладених на них функцій та завдань.

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби використовується інформація, що надійшла:
1) від платників податків та податкових агентів;
2) від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України;
3) від банків, інших фінансових установ;
4) від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів;
5) від підрозділів податкової служби та митних;
6) для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана органу державної податкової служби в установленому законом порядку.

Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

З метою отримання податкової інформації органи державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

Остання зміна: п'ятниця 16 листопад 2018 4:01