1. Мета вивчення дистанційного курсу.

         Мета курсу: набуття студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням сучасних підходів та методів оцінювання похибок динамічних вимірювань, вибору комплексу нормованих динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки,  методів розрахунку, корегування та оптимізації похибок динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки, методів аналізу та обробки результатів вимірювань.

Остання зміна: середа 21 листопад 2018 11:40