Мета курсу

Метою вивчення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» є формування системи знань з облікового забезпечення, організації і техніки складання податкової звітності підприємств, взаємозв’язки окремих показників звітності між даними бухгалтерського обліку та встановленими статтями окремих звітів.

Остання зміна: п'ятниця 26 жовтень 2018 11:31