Відомості про викладача

                        

Шевченко Інна Юріївна

к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедрою економіки і підприємництва

Народилася 1 жовтня 1988 року в с. Кегичівка Харківської області.

У 2006 році закінчила Кегичівський ліцей і вступила до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) за спеціальністю "Економіка підприємства".

У 2010 році з відзнакою закінчила бакалаврат ХНАДУ за спеціальністю "Економіка підприємства" та вступила до магістратури ХНАДУ за тією ж спеціальністю.

У 2011 році з відзнакою закінчила магістратуру ХНАДУ за спеціальністю "Економіка підприємства" та розпочала трудову діяльність на кафедрі економіки підприємства ХНАДУ.

З вересня 2011 року по вересень 2012 року - викладач-стажист кафедри економіки підприємства ХНАДУ.

З вересня 2012 року по вересень 2014 року - асистент кафедри економіки підприємства ХНАДУ.

З вересня 2014 року по вересень 2015 року - старший викладач кафедри економіки підприємства ХНАДУ.

З вересня 2014 року по теперішній час - голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених факультета управління та бізнесу ХНАДУ.

З вересня 2015 року по вересень 2017 року - доцент і заступник завідувача кафедри економіки підприємства ХНАДУ.

З вересня 2017 року по теперішній час - доцент і заступник завідувача кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ.

У грудні 2012 року вступила до аспірантури ХНАДУ та у березні 2014 року достроково її закінчила, успішно захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Державне регулювання розвитку трудового потенціалу регіону" у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

16 травня 2014 року рішенням Атестаційної колегії МОН України Шевченко І.Ю. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством".

У 2016 році Шевченко І.Ю. стала переможцем конкурсу «Молодий новатор Харківщини», що проводився Харківською обласною радою винахідників і раціоналізаторів .

У травні 2016 року Шевченко І.Ю. призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Автор і співавтор більше 200 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 6 монографій, 2 підручників і 2 навчальних посібників.

Підготувала 30 переможців всеукраїнських і регіональних конкурсів студентських наукових робіт. Під її керівництвом студентами опубліковано більше 60 наукових статей і більше 70 тез доповідей на наукових конференціях.

За плідну науково-педагогічну діяльність Шевченко І.Ю. нагороджена наступними відзнаками:

1) Грамота «За сумлінну роботу та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника» за підписом ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (2014 рік);

2) Подяка «За багаторічну сумлінну працю та з нагоди Міжнародного жіночого дня» за підписом ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (2015 рік);

3) Диплом «За багаторічну сумлінну працю та з нагоди 50-тиріччя факультету управління та бізнесу» за підписом ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (2016 рік);

4) Грамота «За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок  у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня науки» за підписом Голови Адміністрації Київського району Харківської міської ради (2016 рік);

5) Подяка голови Харківської обласної ради «За сумлінну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм» (2017 рік);

6) Подяка Міністерства освіти і науки України "За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність" (2018 рік).

2017 року за плідну науково-педагогічну працю Шевченко І.Ю. була нагороджена  Нагрудним знаком «Почесний викладач ХНАДУ» та Грамотою «За перемогу у номінації «Найкращі викладачі очима студентів ХНАДУ»» за підписом ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

20 березня 2018 року рішенням Атестаційної колегії МОН України Шевченко І.Ю. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і підприємництва.

Викладає дисципліни: Економіка підприємства, Регіональна економіка, Економічна діагностика.

Last modified: Monday, 23 July 2018, 11:24 PM