Контрольні питання до теми 3

1. В чому полягають умови та підстави для проведення державної екологічної експертизи?

2. Які формування є суб¢єктами державної еколо-

гічної експертизи?

3. Назвіть і схарактеризуйте основні об¢єкти дер-жавної екологічної експертизи.

4. В чому полягають обов¢язки функції та обов¢язки еколого-експертних органів?

5. Які права мають еколого-експертні органи при проведенні екологічної експертизи?

6. В чому полягають спеціальні права органів державної екологічної експертизи?

7. Охарактеризувати діяльність двох форм рад держаної екологічної експертизи.

8. Чи існуть будь-які обмеження щодо сфери діяльності для проведення громадської екологічної експертизи?

9. В яких  умовах громадська експертиза має юридичну силу?

10. При наявності яких умов фахівець може бути експертом екологічної експертизи?

11. В чому полягають обов¢язки експерта екологічної експертизи?

12. В чому полягають права експерта екологічної експертизи? Як дотримуються  гарантії незалежності експерта?

Остання зміна: середа 25 квітень 2018 06:18