Сценарій проведення форумів в курсі "Управління змінами"

Сценарій проведення форумів в курсі «Управління змінами»

Тривалість форуму

Назва форуму

Мета форуму

Форма звіту

12 лютого – 18 лютого

Форум за темою 2:

 «Готовність до змін»

Надати власну думку стосовно готовності до змін. Оцінити загальні результати готовності до змін групи учасників курсу

Повідомлення

Обговорення

19 лютого – 25 лютого

Форум за темою 3:

«Обговорення результатів практичного завдання «Корпоративна культура»»

Обґрунтувати власну думку та прокоментувати думки інших учасників курсу стосовно виконання практичного завдання «Корпоративна культура»

Повідомлення

Обговорення

26 лютого – 4 квітня

Форум за темою 4 «Коментарі до відео «Зміни в організації»»

Передивиться відео та проілюструйте на прикладі роботу силового поля К.Левіна.

Відповіді розмістіть у форумі. Прокоментуйте не менш двох відповідей учасників курсу.

Повідомлення

Обговорення

5 березня – 11 березня

Форум за темою 5:

«Обговорення результатів тестування»

Прокоментувати власні результати тестування на рівень ємоційного інтелекту та стиль лідерства за І. Адезісом. Зробіть висновки на основі аналізу результатів тестування всіх учасників курсу.

Повідомлення

Обговорення

2 квітня – 8 квітня

Форум за темою 9:

«Обговорення результатів вирішення кейсу»

Прокоментувати власну думку та оцінити думки інших учасників курсу стосовно вирішення проблеми в Кейсі 3 за темою 9.

Повідомлення

Обговорення

Last modified: Wednesday, 28 March 2018, 1:13 AM