Тема 16. Випробування матеріалів на вигин, розтяг, стиск.

1. Метод розрахунку похибки

2. Метод розрахунку невизначеності

Лабораторна робота 16. Визначення точності вимірювання ударної в’язкості

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 1:02 PM