Тема 12. Визначення твердості за допомогою твердоміру Віккерса

1. Похибка виміряної величини твердості

2. Методика розрахунку невизначеності

Лабораторна робота 12. Обробка результатів опосередкованих вимірювань

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:56 PM