Тема 9. Поняття про еталони та зразкові міри, повірочні схеми

1. Види еталонів

2. Повірочні схеми. Основа їх побудови та функціонування

Лабораторна робота 9. Побудова повірочної схеми одиниці довжини

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:49 PM