Тема 2. Методичні основи стандартизації

1. Агрегатування

2. Типізація

3. Взаємозамінність

4. Спеціалізація

5. Уніфікація

6. Систематизація та класифікація

Лабораторна робота 2. Розрахунок рівня уніфікації об’єкта

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:38 PM