Тема 1. Стандартизація та технічне регулювання

1. Основні терміни стандартизації та їх визначення

2. Суть, принципи, мета і завдання стандартизації

3. Предмет та об’єкти стандартизації

4. Основні принципи стандартизації

5. Рівні стандартизації

6. Види стандартів, їх позначення

Лабораторна робота 1. Робота з каталогами нормативних документів

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:36 PM