Тема 15. Метрологічне забезпечення сертифікаційних випробувань

1. Загальні вимоги

2. Основи сертифікаційних випробувань

3. Види контролю, що застосовуються при сертифікації

4. Класифікація видів випробувань

5. Фактори, що впливають на якість проведення випробувань

6. Структура сертифікаційних випробувань

Завдання для самостійної роботи: Вивчення закону «Про метрологію та метрологічну діяльность», технічного регламенту «Засобів вимірювальної техніки»

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:09 PM