Тема 14. Сертифікація послуг

1. Види послуг

2. Основні ознаки для класифікації послуг

3. Обов’язкові вимоги до послуг та процесів їх надання

4. Життєвий цикл послуги

5. Основні підходи до стандартизації послуг

6. Переваги проведення сертифікації послуг

7. Основні категорії якості послуг на основі їхньої значимості для споживача

8. Механізм управління якістю послуги

9. Критерії оцінки якості послуг

10. Кваліметричний метод оцінювання якості послуг SERVAQUAL

11. Схеми сертифікації послуг

12. Особливості послуг як об’єкта сертифікації

Практична робота 8: Підготовка документації щодо сертифікації послуг

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:09 PM