Тема 12. Визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

1. Визнання результатів оцінки відповідності

2. Визнання результатів робіт з оцінки відповідності як шлях усунення технічних бар'єрів у торгівлі

3. Загальні положення Визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

4. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

Завдання для самостійної роботи: Вивчення ДСТУ 3417, ISO/IEC Guide 68

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:08 PM