Тема 10. Атестація виробництва

1. Загальні положення

2. Загальні вимоги до документації виробництва, що атестується

3. Загальні вимоги до атестованого виробництва та організації контролю за виготовленням та випуском продукції

4. Порядок проведення робіт з атестації виробництва

5. Конфіденційність та апеляції

Практична робота 5: Підготовка документації щодо атестації виробництва

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:07 PM