Тема 7. Акредитація аудиторів та порядок їх атестації

1. Загальні положення

2. Вимоги до аудиторів

3. Функції аудиторів

4. Обов'язки та права аудиторів

5. Порядок підготовки кандидатів в аудитори

6. Порядок проведення атестації аудиторів

7. Скасування сертифікатів аудиторів

8. Апеляції

Практична робота 2: Підготовка документації щодо акредитації аудиторів

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:06 PM