Тема 4. Завдання і структура УкрСЕПРО

1. Органи з сертифікації продукції

2. Органи з сертифікації систем управління навколишнім середовищем

3. Випробувальні лабораторії

4. Органи з атестації чи сертифікації персоналу

5. Органи з сертифікації систем якості

6. Органи з сертифікації послуг

Завдання для самостійної роботи: Вивчення діяльності Департаменту техніч-ного регулювання та УкрНДНЦ з сертифікації

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 12:05 PM