Тема 15. Стандартизація систем управління безпекою праці

1. Загальні вимоги до системи управління безпекою праці

2. Планування

3. Запровадження та функціонування

4. Перевіряння

5. Аналізування з боку керівництва

Завдання для самостійної роботи: Вивчення стандартів серії OHSAS 18000

Last modified: Tuesday, 13 March 2018, 12:58 PM