Тема 14. Стандартизація систем управління якістю

1. Середовище організації

2. Лідерство

3. Планування

4. Підтримання системи управління

5. Виробництво

6. Оцінювання дієвості

7. Поліпшування

Завдання для самостійної роботи: Вивчення стандартів серії ISO 9000, ISO 10000

Last modified: Tuesday, 13 March 2018, 12:56 PM