Тема 3. Методичні основи стандартизації

1. Агрегатування

2. Типізація

3. Взаємозамінність

4. Спеціалізація

5. Уніфікація

6. Систематизація та класифікація

7. Комплексна і випереджувальна стандартизація

Практична робота 1: Розрахунок рівня уніфікації об’єкта

Last modified: Tuesday, 13 March 2018, 12:26 PM