Тема 1. Основні поняття стандартизації, її рівні, функції, принципи

1. Історичний розвиток стандартизації

2. Основні терміни стандартизації та їх визначення

3. Функції стандартизації

4. Принципи стандартизації

5. Рівні стандартизації

Завдання для самостійної роботи: Порівняння термінів за ДСТУ 1.1:2001 та ДСТУ 1.1:2015

Last modified: Tuesday, 13 March 2018, 12:22 PM