Зміст

21.1. Сутність процесу вільного кування

21.2. Операції кування

21.3. Обладнання

21.4. Вплив кування на структуру і властивості металів

21.5. Контрольні питання

21.6. Завдання для самостійної роботи

21.7. Список літератури

Last modified: Thursday, 22 February 2018, 1:21 PM