Зміст

18.1. Різновидності нагріву металу перед обробкою тиском

18.2. Вибір температури нагріву

18.3. Швидкість і час нагріву

18.4. Нагрівальні пристрої

18.5. Боротьба з окисленням і зневуглецюванням металу при нагріві, безокислювальний нагрів

18.6. Контрольні питання

18.7. Завдання для самостійної роботи

18.8. Список літератури

Last modified: Thursday, 22 February 2018, 1:05 PM