Зміст

17.1. Цикл металургійного виробництва сталі

17.2. Отримання заготівель із сталі обробкою тиском

17.3. Види ОМТ

17.4. Фізичні основи ОМТ

17.5. Деформаційні характеристики ОМТ

17.6. Контрольні питання

17.7. Завдання для самостійної роботи

17.8. Список літератури

Last modified: Thursday, 22 February 2018, 12:56 PM