Контрольні питання до теми 7

1. Розрахунок загальноприйнятих статистичних параметрів у біоіндикації – вибіркове середнє, вибіркова дисперсія, коефіцієнт варіації, критерій Стьюдента, критерій Фішера.

2. Оцінка подібності-розходження (коефіцієнт С¢еренсена, коефіцієнт Жаккара, процентна подібність, індекс Шеннона, індекс Сімпсона, розмаїтість і багатство видів).

Last modified: Wednesday, 14 February 2018, 8:49 PM