Запитання для самоконтролю до теми 1

1. Що називається спряженням?

2. Які види спряжень Ви знаєте?

3. Як побудувати спряження при невідомому радіусі?

4. Як побудувати еліпс та дотичну до нього?

5. Побудова параболи та дотичної до неї?

6. Побудова евольвенти та дотичної до неї?

7. Побудова циклоїди та дотичної до неї"

8. Побудова синусоїди та дотичної до неї"

Last modified: Thursday, 14 December 2017, 10:41 AM