Автор дистанційного курсу


  

Лапішко Марія Львівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, професор

Посада: професор кафедри банківської справи

E-mail: lapishko@lbi.wubn.net  

У 1978 році закінчила Львівський Державний Університет імені Івана Франка за спеціальністю «Математика».

Науковий шлях. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів».

У Львівському інституті банківської справи працює з 1991 року на посадах викладача, голови циклової комісії, завідувача денним відділенням підготовки бакалаврів, деканом факультету. Викладає дисципліни: ділові обчислення, фінансово-банківську статистику, оцінювання застави банківських кредитів.

Керівник двох науково-дослідних тем на замовлення НБУ, співавтор монографій кафедри. Автор більше 60 наукових та методичних публікацій, підручників, навчальних посібників, серед них: «Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів», «Основи фінансового аналізу», «Ділові обчислення», «Оцінювання фінансових інструментів банку за міжнародними стандартами фінансової звітності».

Під науковим керівництвом Лапішко М. Л. захистили кандидатські дисертації  5 аспірантів.

Наукові інтереси: розвиток банківської системи України, застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності у банківській діяльності.

 Відзнаки та нагороди: нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти України, Національного банку України, Львівського обласного управління НБУ (1995 p.), Медаллю «За трудову відзнаку» (1977 р.). Значком «Відмінник освіти України» (2001 p.), пам’ятним бронзовим знаком НБУ (2005 p.), нагрудним знаком МОН «Петро Могила» 
(2010 р.), пам'ятним срібним знаком НБУ (2011р.).


Last modified: Tuesday, 22 August 2017, 11:27 AM